ผู้จัดเตรียม

ชื่อ-นามสกุล                        ว่าที่ร้อยตรีหญิงสายสมร บุญยม

วัน เดือน ปีเกิด                   20  พฤษภาคม  2513

ที่อยู่                                       51/9 หมู่ 9 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สถานที่ทำงาน                     โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

ต.คลองพระอุดม อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

การศึกษา            พ.ศ.2524  ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดไทรใหญ่ นนทบุรี

พ.ศ. 2527             มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีบุณยานนท์

พ.ศ.2530              มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนศรีบุณยานนท์

พ.ศ.2534              ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูจันทรเกษม

ประวัติการทำงาน               1. เริ่มรับราชการเมื่อ 13  มิถุนายน  2538 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา อ.บางเลน   จ.นครปฐม

2. ปัจจุบัน ครูโรงเรียนวรรชาทินัดดามาตุวิทยา อำเอภลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s